X
GO

Kluisjes

Garderobe/opbergkastjes

De school beschikt over garderobekastjes.

De huur voor bedraagt voor:

  • 1 jaar € 20,- 
  • 2 jaar € 29,- 
  • 3 jaar € 37,- 
  • 4 jaar € 44,-
  •  5 jaar € 50,- 
  • 6 jaar € 55,-.

Je huurt altijd tot en met de twaalfde klas tenzij je eerder de school verlaat. De bedragen zijn inclusief € 10,- borg.

De gebruiksvoorwaarden zijn vastgelegd in een huurovereenkomst, die door de leerling wordt ondertekend.


De leerlingen zijn verplicht op de laatste schooldag het kastje te ontruimen en schoon achter te laten. Een leerling, die eindexamen heeft gedaan, moet uiterlijk de dag na de diploma-uitreiking het kastje ontruimen.

In de eerste week van de vakantie worden alle kastjes geopend en de achtergebleven spullen verwijderd.

De schoolleiding beheert de ‘moedersleute’ van de kastjes. Indien het vermoeden bestaat, dat leerlingen de kastjes gebruiken voor het opbergen van zaken die er niet in thuis horen, dan kan de schoolleiding er toe besluiten om samen met de administrateur de kastjes te openen.

De garderobekastjes zijn geen kluisjes, in die zin, dat de school niet aansprakelijk is voor verlies, diefstal of schade aan in het kastje opgeborgen spullen. Dit geldt ook voor schade die ontstaat door ‘onheil’ van buitenaf, zoals brand e.d.