X
GO

      

De maatschappelijke stages zijn de laatste jaren een vertrouwd gegeven geworden in het middelbaar onderwijs in Nederland. Wat veel mensen niet weten, is dat diverse stages al decennia lang deel uit maken van het vaste curriculum op vrije scholen. Zo biedt de Stichtse Vrije School in drie leerjaren de mogelijkheid om twee weken stage te lopen.

 

In klas 9 is dat een winkelstage, in klas 10 een zorg- of beroeps oriënterende stage en in klas 11 een bedrijfsstage of een ideële stage. Deze indeling sluit aan bij de leeftijdsfase van de leerlingen en biedt hen de mogelijkheid om de wereld en zichzelf op een andere manier te ontmoeten dan in de context van de schoolbanken. De leerlingen zoeken zelf hun stageplek en leren op die manier ook solliciteren. Ze worden hierbij geïnformeerd en geholpen door een stage coördinator.

 

Als ze eenmaal op stage zijn, is er per klas een begeleider die contact houdt en later ook hun reflectie verslagen leest. Hoewel er natuurlijk altijd leerlingen zijn die het behoorlijk spannend vinden om uit de vertrouwde omgeving te stappen en alleen een dergelijk avontuur aan te gaan, leert de ervaring dat het bijna altijd veel leuker en leerzamer is dan gedacht.

Een mooi artikel (‘Sociale stages binnen vrijeschoolonderwijs’) over de achtergrond van de zorgstage uit ‘De Seizoener’ van 2016 is hier rechts ook te vinden.

Christa van Kan

Klas 9

Schooljaar 2021/2022

Winkelstage 7 maart t/m 18 maart 2022
Uiterlijke deadline inleveren stage overeenkomst: 14 januari 2022

Kirsty Handels en Christa van Kan
stagecoördinator

Klas 10

Schooljaar 2021/2022

Zorgstage 30 mei t/m 17 juni 2022
Uiterlijke deadline inleveren stage overeenkomst: 4 april 2022

Kirsty Handels en Christa van Kan
stagecoördinator

Klas 11

Schooljaar 2021/2022

Stage gekoppeld aan EWS ofwel beroep oriënterende- of bedrijfsstage
7 maart t/m 18 maart 2022
Uiterlijke deadline inleveren stage overeenkomst: 14 januari 2022

Kirsty Handels en Christa van Kan
stagecoördinator