GO

Rekenen

Het laatste nieuws over de rekentoets:

Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs maken de rekentoets als onderdeel van het eindexamen. Voor mavo en havo en en nu ook voor het vwo wordt het resultaat van de rekentoets wel vermeld op de cijferlijst, maar telt het niet mee voor het behalen van een diploma.

Vanaf de 7e klas bieden wij lessen rekenen aan. Vanaf de 9e klas wordt er met planners gewerkt, waar leerlingen al dan niet zelfstandig aan kunnen werken, in overleg met de rekendocent. Wel zal er regelmatig een toets plaats vinden om te zien of stof voldoende beheerst wordt.

De ER toets: voor leerlingen met ernstige rekenproblemen is er de ER toets. Deze bevat minder opgaven en alles mag met de rekenmachine gedaan worden. Er komt een vermelding op de cijferlijst dat er een aangepaste toets is afgenomen. Alleen degenen die aantoonbaar extra hulp en ondersteuning hebben ontvangen komen hier voor in aanmerking, dit gaat via het zorgteam.

Data afname rekentoets 2F en 3F:

Voor 2F:
4 - 17 maart 2019
27 mei - 9 juni 2019

Voor 2ER:
4 - 17 maart 2019
27 mei - 9 juni 2019

Voor 3F:
4 - 17 maart 2019
27 mei - 9 juni 2019

Voor 3ER:
4 - 17 maart 2019
27 mei - 9 juni 2019

Account bij Studieflow rekenen: