X
GO

Vakken

Op deze pagina kunt u achtergronden vinden over ons leerplan per vak.  Elke vaksectie heeft op deze plek het leerplan van het vak uiteengezet. Er is o.a. aandacht geschonken aan de doelstellingen van een vak en de wijze waarop deze doelen terugkomen in ons onderwijs. Iedere leraar geeft op eigen wijze vorm aan het onderwijs, met als uitgangspunt de ontwikkelingsbehoefte van de leerlingen. De beschrijvingen laten ruimte voor  een eigen invulling, maar geven wel in hoofdlijnen de afspraken weer die binnen de vakgroep gemaakt zijn, onder andere om een goede overdracht mogelijk te maken en een goede voorbereiding op de examens te garanderen. De beschrijvingen worden na plaatsing regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Voor de leerlingen van de hogere klassen zijn elders op deze website studiewijzers geplaats waarin de jaarlijkse planning beschreven is.

De beschrijvingen van de vakken zijn gesorteerd op niveaugroep. De eerste drie leerjaren (klas 7 t/m 9) zijn de leerlingen nog niet onderverdeeld in niveaus, maar zitten zij bij de meeste vakken in heterogene groepen en wordt er gedifferentieerd in de klas. Aangezien de meeste vaklessen vanaf klas 10 gegeven worden in niveaugroepen en de inhoud dus enigszins verschilt is dit onderscheid ook gemaakt bij de beschrijving van de verschillende vakken (alhoewel er wel een grote overlap is).

Mocht u naar aanleiding van de beschrijvingen vragen hebben dan kunt u altijd de betreffende vakdocenten benaderen. De e-mailadressen kunt u terugvinden in ons jaarboekje (elke ouder/leerling ontvangt deze aan het begin van het schooljaar). U kunt ook uw vraag sturen naar post@svszeist.nl, het secretariaat zal er dan voor zorgen dat uw bericht bij de betreffende docent(en) terecht komt.