GO

Ziek melden

Absenties wegens ziekte moeten telefonisch of per email tussen 8.00 - 9.00 uur worden gemeld bij het secretariaat of de conciërges.
Tel. 030 – 2040290
E-mail: absentie@svszeist.nl

Indien de leerling meer dan 1 dag ziek is, dan moet de leerling iedere dag ziek worden gemeld bij de absentenadministratie.

Wanneer een leerling zich overdag ziek meldt, gebeurt dit bij de mentor of, als die afwezig is, bij de schoolleiding. De leerling krijgt dan een gele kaart mee naar huis waarop het vertrek van de leerling staat aangegeven, ondertekend namens de school.

Bij terugkomst geeft de leerling die zich ziek gemeld heeft dit gele kaartje, ondertekend door de ouder/verzorger, af bij het secretariaat (vóór 8.30 uur, in de rode brievenbus), waarmee de ziekmelding wordt bevestigd. Wanneer de leerling de volgende dag ook nog ziek thuis blijft dan moet de leerling telefonisch of per mail ziek worden gemeld vóór 9.00 uur bij de absentenadministratie.

Let op: een ziekmelding geldt voor de rest van de dag. Het is dus niet toegestaan om na een paar uur ‘ziekte’ alsnog op school te komen voor een les of een toets.