X
GO

Ziek melden

Ziek of te laat?

Ziekmelding van de leerling moet telefonisch of per e-mail worden doorgegeven door ouder/verzorger vóór 9.00 uur bij de absentenadministratie van de school, tel.: 030 – 204 02 90 / absentie@svszeist.nl.

Als de leerling op school ziek wordt, meldt deze zich ziek bij de mentor of de schoolleiding. De leerling krijgt dan een gele kaart mee waarop het vertrek van de leerling staat aangegeven, ondertekend namens de school. De ziekmelding geldt voor een hele schooldag. Het is niet toegestaan na een ziekmelding op dezelfde dag alsnog naar school te komen voor een les of toets.

Als de leerling weer op school komt, moet de gele kaart, ondertekend door de ouder/verzorger, vóór 8.30 uur in de rode brievenbus bij de administratie worden gedaan.

Blijft de leerling de volgende dag en/of meer dagen ook ziek thuis moet dat elke dag worden gemeld vóór 9.00 uur bij de absentenadministratie.

Als een leerling te laat komt voor het begin van een les moet deze bij de conciërges of de absentenadministratie een briefje halen voordat hij/zij tot de les kan worden toegelaten. Daarvoor is de schoolpas altijd nodig. De leerling wordt na 9.00 uur zonder geldige reden niet meer tot de periodeles van die dag toegelaten.

Voor vragen over absentie is de absentieadministratie bereikbaar per mail en telefonisch tussen 7.45 uur en 11.00 uur tel.: 030 – 204 02 90 / absentie@svszeist.nl.