X
GO

Magister

Toetsing en rapportage/ Magister

Toetsing van de leerstof geschiedt door middel van overhoringen, proefwerken, werkstukken, presentaties, spreekbeurten en andere opdrachten. Overhoringen kunnen betrekking hebben op het opgegeven huiswerk, maar kunnen ook dienen als onderzoek naar aanwezige basiskennis en vaardigheden. Proefwerken worden gegeven als afsluiting van een bepaald onderwerp of een bepaalde lessenreeks.

In klas 9 wordt in het najaar en voorjaar voor een aantal vakken een toetsweek gehouden. In deze weken wordt de lesstof van een langere periode getoetst. In klas 10, 11, 12 en de examenklas vwo vindt drie keer per jaar een toetsweek plaats.

Iedere leraar noteert de resultaten van de leerling voor zijn/haar eigen vak. De beoordelingen worden voor klas 7 en 8 opgenomen in trimesterrapportages en voor klas 9 t/m de examenklassen in het digitale leerlingendossier, Magister. Leraren, mentoren, studiebegeleiders, leden van het zorgteam, middenbouwen schoolexamencoördinatoren vinden hierin een actueel overzicht van de resultaten van de individuele leerling.

Leerlingen en hun ouders hebben vanaf de 10e klas via het internet inzage in de desbetreffende examenresultaten. De leerlingen in klas 7 en 8 krijgen twee maal per jaar een tussenrapport. Leerlingen van klas 9 t/m de examenklassen krijgen driemaal per jaar een rapport en/of een uitdraai van het schoolexamendossier.

Bij twee rapporten is er direct daarna een vakouderavond waarop ouders de leraren kunnen spreken. Voor klas 11 en 12 is er slechts één vakouderavond (na het eerste rapport).

Gebruik van het leerlingenadministratieprogramma Magister

Leerlingen en ouders kunnen met behulp van een individuele inlognaam en wachtwoord toegang krijgen tot absentiegegevens en de cijferregistratie.

Aan het begin van het schooljaar krijgen nieuwe ouders de inloggegevens thuis gestuurd. Nieuwe leerlingen krijgen hun inloggegevens op school. In het systeem kunnen persoonlijke gegevens als e-mailadres en telefoonnummer gewijzigd worden. Na de eerste keer inloggen in Magister wordt eenmalig gevraagd uw gegevens te controleren. Omdat de rest van de schooltijd de meeste communicatie door middel van de e-mail zal plaatsvinden is het belangrijk dat u uw gegevens controleert.

Vanaf de 10e klas worden alle schoolexamenresultaten in het systeem opgenomen. Daarnaast is er - ook voor de klassen 7 tot en met 9 - voor leraren de mogelijkheid om in de "lerarenagenda" beoordelingen voor overhoringen etc. te plaatsen. Niet iedereen maakt daar gebruik van. Wij vinden het belangrijk, dat leerlingen en ouders in eerste instantie rechtstreeks over de behaalde resultaten contact hebben.

De primaire communicatie over de behaalde resultaten loopt dan ook via de leerling. In de schriftelijke blokrapportages krijgen ouders/verzorgers een overzicht van de gemiddelde resultaten en de vorderingen van de leerling gedurende het afgelopen blok.