X
GO

Studiewijzer 10 mavo-profielwerkstuk

Jaar 2021-2022

In de Vrije School proberen we het leren niet een doel op zich te laten zijn, maar een middel je te ontwikkelen. Het hoofddoel is zo veelzijdig mogelijk te werken aan je eigen ontwikkeling. Veel algemeen menselijke kwaliteiten (creativiteit, sociale vermogens, wilskracht, oordeelsvermogen, etc.) kunnen zichtbaar worden in het 10 mavo-profielwerkstuk.

Het 10 mavo-profielwerkstuk is een meesterproef die je doet. Dit betekent dat je iets maakt van materialen, een praktisch werkstuk. Belangrijk is dat de keuze van het praktische werkstuk wel haalbaar is en jouw belangstelling heeft.

Een paar maanden lang werk je eraan, thuis en op school in de studielessen. Daarom is de keuze van het onderwerp belangrijk. Als je keuze voor het onderwerp definitief is, kun je niet meer van onderwerp veranderen.

 

De begeleiding:

Studie-uurdocent: De mentoren zorgen voor de centrale instructie tijdens de studielessen en ze verzorgen de inventarisatie van de thema’s. De begeleiders worden in principe toegewezen (op basis van expertise), maar je kunt een voorkeur aangeven.
Werkstukbegeleider:   De werkstukbegeleider heeft drie gesprekjes met de leerling en beoordeelt het profielwerkstuk aan de hand van een beoordelingsmatrix.

Het 10 mavo-profielwerkstuk is een examenonderdeel (pta) en moet met een voldoende of goed worden afgesloten.

 

Het 10 mavo-profielwerkstuk bestaat uit vier onderdelen.

 1. Het werkproces (je eigen initiatief, nakomen van afspraken)
 2. Het eindproduct(beoordeeld door begeleider)
 3. Het procesverslag (beoordeeld door begeleider)
 4. De presentatie voor ouders/verzorgers en docenten (op de werkstukkenmarkt)

Hieronder is uitgewerkt waar elk van deze onderdelen aan moet voldoen.

 

Stappenplan:

Stap 1   Als eerste stap moet je een onderwerp kiezen en dit onderwerp moet goedgekeurd worden door je begeleider (de docent aan wie je gekoppeld wordt). Het product kan niet iets zijn wat je eerder hebt gemaakt. Het is de bedoeling dat je leert van het creëren van het product en het maakproces is een belangrijk onderdeel van het profielwerkstuk.

Stap 2   Nadat je onderwerp is goedgekeurd door je persoonlijke begeleider, ga je aan de slag met het product. Tussen het goedkeuren van je onderwerp (1e contactmoment met je begeleider) en de tentoonstelling heb je nog twee contactmomenten met je begeleider. In totaal heb je dus minstens drie contactmomenten met je begeleider. (1e moment bij goedkeuring onderwerp, 2e moment voor een voortgangsgesprek, 3e moment vlak voor de tentoonstelling.) Het is jouw verantwoordelijkheid als leerling dat er drie contactmomenten zijn.

Stap 3   De presentatie voor ouders en docenten op de werkstukkenmarkt. Op deze markt zijn er kramen en de bezoekers komen langs. Je hebt dan ook je afgeronde procesverslag bij je eindproduct liggen.

 

Voorbeelden voor het werkstukonderwerp

Er is veel vrijheid in het maken van je profielwerkstuk. Een aantal suggesties:

 • maken van een complex kledingstuk
 • repareren en werkend krijgen van een brommer die rijp was voor de sloop
 • maken van een film met script en draaiboek
 • maken van een maquette met bouwtekeningen
 • ontwerpen en maken van schoenen-laarzen
 • schilderijenserie in een onderbouwd en uitgewerkt thema
 • bouwen van een drone/radiografisch bestuurbaar modelauto, gemaakt van verschillende onderdelen (dus geen standaardbouwpakket)
 • schrijven van een boek inclusief inspiratie, verslag van het schrijfproces en binden van het boek
 • maken van functionele en afgewerkte houten peddel uit een groot stuk hout
 • doen van een originele uitvinding

 

Tijdsschema proces

Start: december ‘21

Gesprek 1: Zo snel mogelijk na bekend worden begeleider contact opnemen met je begeleider.

Bespreek je idee. Je begeleider moet akkoord gaan met je plan.

 

Gesprek 2: december

Je laat je begeleider jouw vorderingen zien en bespreekt hoe je jouw product gaat afmaken.

 

Onderling overleg: februari ‘22

Kijk of je een duo kunt vinden om samen een kraam te delen inclusief aankleding.

 

Gesprek 3: De week van 7 februari je bijna-definitieve versie inleveren.

Je bespreekt je eindproduct met je begeleider en legt er, als het nodig is, nog een laatste hand aan. Bespreek ook je ideeën over de aankleding van je kraam.

Uiterste inleverdatum: maandag 7 maart 2022

 

Marktdag donderdag 10 maart • 16:00 Kramen opbouwen in de aula en grote zaal.

• 19:00 Kramen opbouwen.

19:30 Markt wordt geopend.

21:00 Einde markt, leerlingen bouwen markt af.

 

Het 10 mavoprofielwerkstuk in het kort

Je profielwerkstuk bevat 4 onderdelen waarop je wordt beoordeeld:

 1. Het werkproces (je eigen initiatief, nakomen van afspraken)
 2. Het eindproduct (beoordeeld door begeleider)
 3. Het procesverslag (beoordeeld door begeleider)
 4. De presentatie voor ouders/verzorgers en docenten (op de werkstukkenmarkt)

 

1. Het werkproces

In de studie-uren vanaf half november ga je beginnen met uitwerken van een plan van aanpak en dan maak je een eerste afspraak met je begeleider.

 

2. Het eindproduct

- Het is een zichtbaar-tastbaar product met een functie of kunstzinnige uitwerking.

- Het is een product dat minimaal 20 uur – maximaal 30 uur gekost heeft in de productie, de verwerkingstijd van je procesverslag niet meegerekend.

- Het product is af, het ‘werkt’ en is zichtbaar afgewerkt.

 

3. Het procesverslag

Het procesverslag bevat in elk geval de volgende onderdelen:

- Een titel.

- Een inleiding met een uitgewerkt plan. Wat ga je maken? Waarom kies je hiervoor?

- Een hoofdstuk met opgedane inspiratie, zoals gevonden foto’s, artikelen en verhalen.

- Een beschrijving van je uiteindelijke plan van aanpak. Op welke manier wil je jouw product gaan maken? Wat heb je hiervoor nodig?

- Een uitgebreide beschrijving van het productieproces. Hierin leg je stap voor stap met foto’s en tekst uit in welke verschillende fasen jouw product is ontstaan.

- Een nawoord met daarin een conclusie. Hierin beschrijf je het volgende: hoe ging het? Is alles gelukt? Wat was moeilijk, wat ging goed, ben je tevreden over je eindproduct?

- Lengte: minimaal 10 A4, lettergrootte maximaal 12 punten, inclusief illustraties.

- Je procesverslag en werkstuk zijn af, zodat je die kunt tonen tijdens de markt. Je geeft de begeleider een exemplaar van je procesverslag na afloop van de avond.

 

4. De presentatie voor ouders en docenten

- Je presenteert je eindproduct en procesverslag in een verzorgde kraam.

- Je kraam is mooi aangekleed. Werk hierbij samen met een andere leerling, zodat je samen kunt zorgen voor een leuke kraam.

- Je werkt mee aan de avond. Dat betekent dat je helpt bij de opbouw en de afbouw van de markt. Je zorgt ervoor dat er een goede sfeer is tijdens de avond. Je zorgt er daarnaast voor dat je een goed verhaal hebt voorbereid over jouw product en je staat mensen te woord tijdens de presentatie hiervan.

Deze vier onderdelen vormen samen een beoordeling die je krijgt van je productbegeleider. De beoordeling kan zijn: onvoldoende, voldoende of goed. Bij een onvoldoende moet je opnieuw aan de slag en het werkstuk binnen een week opnieuw inleveren bij je begeleider. Het profielwerkstuk moet met ten minste een voldoende afgesloten worden.