GO

 

Laatste nieuws aanname

Instroom in het tweede of derde leerjaar

U wilt uw kind aanmelden voor de 8e (vgl.2e) of 9e (vgl.3e) klas met ingang van het schooljaar 20-21.

U heeft kennisgenomen van de aannamecriteria (op deze site bij: Leerling aanname -> Latere instroom ) en meent dat uw kind hieraan voldoet.

De aanname commissie verzoekt u om

  • Het aanmeldingsformulier en het onderwijskundig rapport te downloaden. Het aanmeldingsformulier als ouders in te vullen.
  • Het onderwijskundig rapport af te geven om ingevuld te worden door een vertegenwoordiger van de VO school (bij voorkeur de mentor) waar uw kind op dit moment onderwijs volgt.
  • Tevens verzoeken wij om een screen shot van Magister (of een vergelijkbare cijferadministratie) mee te zenden, inclusief gemiddelden. En een rapport van de eerste helft van het schooljaar.

Indien u deze drie (!) onderdelen tezamen aan ons toezend (dit kan per post of gescand via de mail naar aanmelding@svszeist.nl voor 1 juni 2020) dan kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen. De aanmeldingen worden niet behandeld op volgorde van binnenkomst. Indien er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen zal er geloot moeten worden onder de toelaatbare leerlingen.

De aannamecommissie onderzoekt de toelaatbaarheid van de leerling in de maand juni. De mogelijkheid bestaat dat wij u uitnodigen voor een oriënterend gesprek.

Begin juli, na de rapportvergaderingen, krijgt u van ons definitief bericht over een eventuele plaatsing.