GO

 

Laatste nieuws aanname

Tijdpad 2020-2021 voor schooljaar 2021-2022

Datum: Wat: Aanvullende informatie:

Do 28 jan ‘21

Algemene ouderavond groep 8  en klas 6 20:00u

Inleiding en proeflessen.

Alleen voor ouders.

Za 30 jan ‘21

Open Dag SVS

Socrateslaan 24

 09:30u – 14:00u

Woe 3 februari ‘21

Open Lesmiddag voor leerlingen

groep 8 en klas 6

13.00u-15.00u

(per inschrijving; verdere info volgt tzt)

Do 18 februari t/m 10 maart ‘21

Aanmeldingsformulier en  OKR insturen via OT of via OKR van de Stichtse Vrije School

Aanmelden loopt via de basisschool.

T/m 29 maart ‘21: verwerking gegevens en evt aanvullend onderzoek.
Week van 15 maart ‘21 Ouders ontvangen bericht van aanmelding.  
Do 1 april ‘21 Ontvangst plaatsingsbesluit door ouders. Per post. Met het formulier “ aanvullende informatie” en de schoolovereenkomst en toestemmingsformulier AVG.
Uiterlijk vrij 9 april ‘21 Retournering schoolovereenkomst, kopie paspoort of identiteitskaart & AVG formulier. U krijgt geen ontvangstbevestiging.
Eind juni ‘21

Ouders ontvangen klassenlijst en naam klassenleraar.

 
Woe 14 juli ‘21 Kennismaking nieuwe 7e klassen Van 14.00u.tot 15.00u.


Aannamecommissie SVS/ CBU en WvD/ email: aanmelding@svszeist.nl