X
GO

 

Laatste nieuws aanname

Tijdpad 2021-2022 voor schooljaar 2022-2023

Datum: Wat: Aanvullende informatie:
Za 29 jan ‘22 Open Dag SVS, Socrateslaan 24 10:00u – 14:00u
Woe 2 februari ‘22 Open Lesmiddag voor leerlingen 13:30u -15:30u
Do 3 februari ‘22 Open-les avond voor ouders van
groep 7 en 8 /  klas 5 en 6 
19:30u Inleiding en "lesjes"
Alleen voor ouders
Do 17 februari t/m 14 maart ‘22 Aanmeldingsformulier en OKR naar bovenbouw via OT of via OKR van de Stichtse Vrije School (scholen buiten samenwerkingsverband) Aanmelden loopt via de leraar van klas 6.
T/m 28 maart '22: verwerking gegevens en evt. aanvullend onderzoek.
Week van 14 maart ‘22 Ouders ontvangen bericht van aanmelding.  
Woe 30 maart ‘22 Ontvangst plaatsingsbesluit door ouders. Per post. Met het formulier “ aanvullende informatie” en de schoolovereenkomst en toestemmingsformulier AVG.
Uiterlijk vrij 8 april ‘22 Retournering schoolovereenkomst, kopie paspoort of identiteitskaart & AVG formulier. U krijgt geen ontvangstbevestiging.
Eind juni ‘22 Ouders ontvangen klassenlijst en naam klassenleraar.  
Woe 6 juli ‘22 Kennismaking nieuwe 7e klassen Van 14.00u.tot 15.00u.


Aannamecommissie SVS/ CBU en WvD/ email: aanmelding@svszeist.nl